İşitme Cihazı İthalatçıları Derneği - İŞİTDER tarafınd?n 13-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul Green Park Hotel-Pendik'te düzenlenecek 1.İşitme Cihazları Sempozyumu'na sizleri davet etmekten büyük mutluluk duymaktayız.

İşitme sağlığı alanında verdiğimiz hizmetleri en iyi ve en güncel şekilde yapabilmek için kendimizi sürekli yenilemek ihtiyacı kaçınılmaz bir gerçektir.
Kongreler, sempozyumlar ve seminerler bu ihtiyaca cevap vermek için bulunmaz fırsatlardır.

Sempozyumun amaçlarından birisi işitme cihazı teknolojisindeki güncel yenilikler ve uygulamaları sizlerle paylaşmak, pratik uygulamadaki problemler ile bunlara çözüm önerilerini tartışmaktır.

İşitme cihazı ithalatçı, imalatçı ve satıcıları ile hekim, uzman odyolog, odyolog, odyometrist gibi tüm disiplinleri bir araya getirmeyi amaçlayan bu sempozyumda etkin ve faydalı bir sinerji yaratmayı hedefliyoruz.

Sağlık Bakanlığı ve SGK temsilcilerinin de hazır bulunacağı bu sempozyumda Sektörümüzün sorunlarını en geniş katılımlı olarak ortaya koymak ve bu sorunlara çözüm önerilerimizi tartışacağız.

Sempozyumun bir diğer amacı, odyoloji ve odyometri öğrencilerinin katılımını sağlayarak onlar, sektör ve gelişen teknolojiler hakkında bilgilendirerek kariyer planlamalarına yardımcı olmaktır.

Sempozyumda ayrıca, sektördeki firmaların yeni teknolojilerini, ürün ve hizmetlerini katılımcılara doğrudan sunacakları bir sergi alanı bulunacaktır. Amacımız, bilimsel açıdan tüm katılımcıların bilgilerinin güncellenmesine katkıda bulunurken sosyal açıdan birleştirici bir ortam sağlanmasıdır.

Sizlerin değerli katılımlarınızla çok güzel olacağına inandığımız bu sempozyumda görüşmeyi diliyor. En derin sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

İşitme Cihazı İthalatçıları Derneği Sempozyum Düzenleme Kurulu

NOT: Kayıt - Konaklama ve Sempozyum Programı hakkında geniş bilgilendirme bilahare yapılacaktır.