İŞİTME VE İŞİTME KAYBI

İşitme cihazı; kişinin işitme kaybının türü, seviyesi, yaşı ve çalıştığı ortam göz önünde bulundurularak verilir. Cihaz seçimini uzman kişiler yapar.

Cihazlar kulak arkası, kulak içi, kanal içi, gözlük tipi ve cep tipi olmak üzere beşe ayrılır. Cihaz seçimi yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Öncelikle odyometre testi tam yapılmalı ve kişinin kemik yolu ile hava yolu işitme eşiğinin tayini gerçekleştirilmelidir. Bunlarla beraber; rahatsız edici ton yüksekliği, rahatsız edici ses yüksekliği ve sesi en rahat algılama noktası tespiti de ciaz seçimi için önem taşıyan hususlardır.

Maalesef ülkemizde hala yalnız eşik testiyle cihaz verilmektedir. Bu test cihaz seçiminde teknik açıdan yeterince bilgi vermemektedir. Çünkü eşik testi kişinin yalnızca ilk duyduğu sesi verir, optimal algılama noktasını ve rahatsız edici ses yüksekliğini vermez.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte gelen dijitalleşme daha küçük ve daha işlevsel işitme gereçlerini mümkün kılıyor. Yeni nesil işitme gereçlerinin programlanabilir olması birçok özel gereksinime karşılık veriyor. Ancak, doğal işitme duyusu gibi tam anlamıyla duyabilme sağlayan işitme cihazlarından şu anki teknolojiye dayanarak henüz söz edemiyoruz.

 • İşitme cihazı kullanıcısı işitme cihazını banyo yaparken, yatarken, denize girerken ve yağmurda mutlaka çıkarmalıdır.
 • Cihaz her çıkarıldığında kuru bir bez ile silinmelidir.
 • İşitme cihazının en büyük düşmanları su, ter ve nemdir. Ter asit içerdiği için daha da tehlikelidir. Bu doğal düşmanlardan korunmak için işitme cihazı temizliğine özen gösterilmeli ve mümkünse temizlik bakım ürünleri kullanılmalıdır.
 • Cihaza su kaçmamasına dikkat edilmelidir!
 • Cihaz yere düşürülmemelidir!
 • Cihaz kullanılmadığı zaman içindeki pil çıkarılmalıdır.
 • Cihaz aşırı sıcakta veya rutubette bırakılmamalıdır. Cihazın ıslanması durumunda, saç kurutma makinesi ile veya soba üzerinde kurutulmamalıdır.
 • Cihaza yağ / sprey sıkılmamalı, herhangi bir sıvı ile temizlenmemelidir.
 • Daima taze pil kullanılmalıdır. Saat pilleri cihazı bozar. Zira volt ve amperi farklıdır.
 • Cihaz kurcalanmamalıdır!

İşitme cihazına olan adaptasyon; kullanıcının cihaza alışma ya da işitme kaybının derecesine, süresine ve işitme cihazını kabullenme isteğine bağlı olarak kişiden kişiye değişir. Cihaza alışma sabır, zaman ve pratik ister; fakat sonuç sevindiricidir. Cihaza alışma sürecinde uzmanlarca önerilen bazı yöntemler şunlardır:

 1. Bu alışma süresinde kullanıcı rahatsız olursa cihazı çıkarıp 1-2 saat ara vermelidir.
 2. Her gün, bir önceki günden biraz daha fazla süreyle cihazın kullanılması önerilir.
 3. İşitme cihazına tam olarak alışmak için 1-1,5 ay gereklidir.
 4. Unutulmaması gereken işitme cihazı sadece konuşmayı değil, çevredeki tüm sesleri kullanıcıya duyuracaktır. Zaman içinde unutulmuş olan bu sesler ilk günlerde kullanıcıyı rahatsız edebilir. Ancak bu, normal ve alışılması gereken bir durumdur.

PİLİN TAKILMASI: Cihazı kullanmadan önce pil yuvası açılır. Uygun pilin “+” işareti yuvadaki “+” ile aynı yönde gelecek şekilde yerleştirilip kapatılır.

AÇMA/KAPAMA: Cihazın açma / kapama anahtarı modele göre yukarı / aşağı veya sağa / sola hareketli olabilir.

İşitme ve işitme engeli değişik faktörler göz önüne alınarak sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırma, engelin derecesine, oluş zamanına, nedenine, oluş yerine, oluş biçimine ve süreğenliğine göre yapılabilmektedir.

 • Kulak Arkası İşitme Cihazları
İşitme ve işitme engeli değişik faktörler göz önüne alınarak sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırma, engelin derecesine, oluş zamanına, nedenine, oluş yerine, oluş biçimine ve süreğenliğine göre yapılabilmektedir.

 • Kulak İçi İşitme Cihazları
Kulak içi işitme cihazları adından da anlaşılacağı üzere kulağın içerisine takılacak şekilde tasarlanmıştır. Modern ve şık görünümüyle beraber dışarıdan gözükmeyen bu tip işitme cihazları dış görünüm açısından kullanıcısına ekstra destek sağlar. Ufaklığı ve rahatlığıyla dikkat çeken kulak içi modelleri dışarıdan bakıldığından neredeyse görünmeyecek kadar küçüktür. İşitme cihazlarında var olan tüm teknoloji minimal düzeyde hesaplanarak küçük bir kabine sığdırılmıştır.

 • RIC (Hoparlörü kanal içinde olan cihazlar)
Bu işitme cihazı türünde, hoparlör kulak zarının tam önüne gelecek şekilde oturur. RIC cihazların kulak arkası işitme cihazlarından tek farkı budur. Hoparlör, kulak arkası işitme cihazlarında kulak arkasındaki teknolojinin içerisindeyken bu türdeki cihazlarda kulağın içerisine takılan ince tüpün ucundadır. Kulak içerisine giren ince tüpün içerisindeki ince kablolar sayesinde hoparlör kabine bağlanmıştır. Böylece kulak içerisindeki hoparlör sayesinde duyulan ses kabin aracılığıyla kulağa iletilmeden direkt olarak kula içine iletilir.